Żłobki Miejskie

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Dostawy artykułów żywnościowych do Oddziałów Żłobków Miejskich w Gliwicach. 22-06-2021
9:00
0 0
2. Dostawy artykułów żywnościowych do Oddziałów Żłobków Miejskich w Gliwicach. 23-11-2020
9:00
0 0
3. Prace budowlano-montażowe i remontowe w budynkach Żłobków Miejskich - zamówienie w częściach. 26-10-2020
9:00
0 0
4. Dostawy artykułów żywnościowych do Oddziałów Żłobków Miejskich w Gliwicach. 27-11-2019
9:00
0 0
5. Modernizacja ogrodzenia - etap drugi w II Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Mewy 34. 20-09-2019
9:00
0 0
6. Dostawy artykułów żywnościowych do Oddziałów Żłobków Miejskich w Gliwicach. 11-07-2019
11:00
0 0
7. Prace modernizacyjne i remontowe w budynkach Żłobków Miejskich. 06-06-2019
9:00
0 0
8. Dostawa artykułów żywnościowych do czterech Oddziałów Żłobków Miejskich w Gliwicach. 16-11-2018
9:00
0 0
9. Roboty budowlano-montażowe polegające na budowie placu zabaw na terenie IV Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 71. 21-08-2018
9:00
0 0
10. Prace modernizacyjne w Żłobkach Miejskich - zamówienie w częściach. 26-06-2018
9:00
0 0