Żłobki Miejskie

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Mienie i finanse

Mienie i finanse

Majątek Żłobków Miejskich w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2023 rok

 

Nazwa                                                                                        Wartośc środków
Budynki                                                                                          7.789.162,14 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                459.780,08 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                71.050,48 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                9.622,00 zł
Urządzenia techniczne                                                                       31.331,20 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                         436.628,75 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)               280.283,22 zł
Wartości niematerialne i prawne                                                       27.677,35 zł
Środki trwałe w budowie                                                                              0,00 zł

                                            Razem                                              9.105.535,22 zł

 

Majątek Żłobków Miejskich w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2022 rok

 

Nazwa                                                                                        Wartośc środków
Budynki                                                                                          7.789.162,14 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                459.780,08 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                71.050,48 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                               13.662,65 zł
Urządzenia techniczne                                                                       29.317,69 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                         430.485,17 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)               279.421,74 zł
Wartości niematerialne i prawne                                                       26.837,35 zł
Środki trwałe w budowie                                                                              0,00 zł

                                            Razem                                              9.099.717,30 zł

 

Majątek Żłobków Miejskich w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2021 rok

 

Nazwa                                                                                        Wartośc środków
Budynki                                                                                          7.774.579,26 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                457.516,88 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                65.236,37 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                               10.963,65 zł
Urządzenia techniczne                                                                       29.317,69 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                         427.133,20 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)               274.763,34 zł
Wartości niematerialne i prawne                                                       26.837,35 zł
Środki trwałe w budowie                                                                              0,00 zł

                                            Razem                                              9.066.347,74 zł

 

 

Majątek Żłobków Miejskich w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2020 rok

 

Nazwa                                                                                        Wartośc środków
Budynki                                                                                          7.724.309,37 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                457.516,88 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                53.372,32 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                8.513,65 zł
Urządzenia techniczne                                                                      26.479,69 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                         365.428,04 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)              285.913,09 zł
Wartości niematerialne i prawne                                                      24.417,35 zł
Środki trwałe w budowie                                                                             0,00 zł

                                            Razem                                              8.945.950,39 zł

 

 

Majątek Żłobków Miejskich w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2019 rok

 

Nazwa                                                                                        Wartośc środków
Budynki                                                                                          7.661.502,63 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                314.668,34 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                41.248,33 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty  specjalistyczne                               6.337,65 zł
Urządzenia techniczne                                                                      26.479,69 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                        311.959,64 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)              297.068,04 zł
Wartości niematerialne i prawne                                                      17.086,57 zł
Środki trwałe w budowie                                                                             0,00 zł

                                            Razem                                              8.676.350,89 zł          

Majątek Żłobków Miejskich w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2018 rok

 

Nazwa                                                                                        Wartośc środków
Budynki                                                                                          7.554.125,99 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                159.754,35 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                32.774,96 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty  specjalistyczne                                5.439,65 zł
Urządzenia techniczne                                                                      24.980,69 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                        291.149,25 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)              292.152,58 zł
Wartości niematerialne i prawne                                                      12.343,76 zł
Środki trwałe w budowie                                                                             0,00 zł

                                            Razem                                             10.465.884,41 zł      

 

Majątek Żłobków Miejskich w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2017 rok

 

Nazwa                                                                                        Wartośc środków
Budynki                                                                                          7.262.764,77 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                 47.193,87 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                24.220,94 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty  specjalistyczne                                1.399,00 zł
Urządzenia techniczne                                                                      24.590,32 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                        228.537,04 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)              307.129,11 zł
Wartości niematerialne i prawne                                                      19.148,60 zł
Środki trwałe w budowie                                                                      5.535,00 zł

                                            Razem                                             10.013.681,83 zł      

 

Majątek Żłobków Miejskich w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2016 rok

 

Nazwa                                                                                        Wartośc środków
Budynki                                                                                          7.173.334,85 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                 47.193,87 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                22.351,94 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty  specjalistyczne                                1.399,00 zł
Urządzenia techniczne                                                                      22.531,14 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                        199.417,07 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)              313.915,28 zł
Wartości niematerialne i prawne                                                      18.139,45 zł
Środki trwałe w budowie                                                                             0,00 zł

                                            Razem                                              7.798.282,60 zł      

 

Majątek Żłobków Miejskich w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2015 rok

                      

Nazwa                                                                                        Wartośc środków
Budynki                                                                                          5.863.339,43 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                18.601,94 zł
Urządzenia techniczne                                                                      22.531,14 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)              319.817,18 zł
Wartości niematerialne i prawne                                                      18.575,17 zł
Środki trwałe w budowie                                                                             0,00 zł

                                            Razem                                              6.433.825,49 zł      

 

Majątek Żłobków Miejskich w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2014 rok

 

Nazwa                                                                                        Wartośc środków
Budynki                                                                                          5.780.149,43 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                16.141,94 zł
Urządzenia techniczne                                                                      23.220,14 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                        178.946,57 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)              327.981,27 zł
Wartości niematerialne i prawne                                                      17.402,73 zł
Środki trwałe w budowie                                                                             0,00 zł

                                            Razem                                              6.343.842,08 zł      

 

Majątek Żłobków Miejskich w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2013 rok

 

Nazwa                                                                                        Wartośc środków
Budynki                                                                                          5.347.907,89 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                 4.036,00 zł
Urządzenia techniczne                                                                      23.220,14 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                        166.045,52 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)              327.869,46 zł
Wartości niematerialne i prawne                                                      17.974,73 zł
Środki trwałe w budowie                                                                    25.338,00 zł

                                            Razem                                              5.912.391,74 zł      

 

Majątek Żłobków Miejskich w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2012 rok

 

Nazwa                                                                                        Wartośc środków
Budynki                                                                                          4.938.605,96 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                 1.895,00 zł
Urządzenia techniczne                                                                      17.857,14 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                        163.727,54 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)              330.263,74 zł
Wartości niematerialne i prawne                                                      14.641,13 zł

                                            Razem                                              5.466.990,51 zł      

 

Majątek Żłobków Miejskich w Gliwicach
wg stanu na dzień 31.12.2011 rok

 

Nazwa                                                                                        Wartośc środków
Budynki                                                                                          4.686.712,54 zł
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                 1.895,00 zł
Urządzenia techniczne                                                                      17.857,14 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                        120.606,01 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)              329.116,48 zł
Wartości niematerialne i prawne                                                      14.641,13 zł

                                            Razem                                              5.170.828,30 zł      

 

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013
Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014
Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015
Plan finansowy dochodow i wydatkow budzetowych na rok 2016
Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017
Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018
Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019
Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020
Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021
Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022
Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023
Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2024


 

 

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacj꯳obki Miejskie
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAlicja Macioł
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:34:02
Informację wprowadził do BIPAlicja Macioł
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:34:02
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 08:29:42
2Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 08:36:49
3Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 08:38:52
4Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 06:39:32
5Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 06:46:29
6Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 06:54:05
7Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 06:55:01
8Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 06:55:34
9Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 06:56:09
10Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 06:56:35
11Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 06:56:55
12Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 07:11:22
13Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 07:12:36
14Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 07:13:18
15Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 07:13:48
16Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 07:14:24
17Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 07:41:08
18Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 07:51:41
19Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 07:52:13
20Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 07:52:34
21Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 07:58:12
22Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 07:58:40
23Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 08:04:06
24Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 08:09:45
25Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 08:27:22
26Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 08:28:13
27Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 08:28:42
28Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-15 07:32:09
29Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-18 09:06:51
30Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-21 10:53:52
31Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-07-12 11:35:47
32Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-12-22 13:01:10
33Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-12-22 13:04:44
34Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-03-01 11:18:42
35Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-03-01 11:19:34
36Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-03-01 11:35:25
37Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-03-01 11:35:49
38Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-03-01 11:36:50
39Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-03-01 11:37:25
40Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-03-01 11:38:34
41Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-03-01 11:39:53
42Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-03-01 11:41:23
43Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-03-01 11:44:56
44Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-03-01 11:46:10
45Modyfikacja stronyAlicja Macioł2023-01-17 14:59:05
46Modyfikacja stronyAlicja Macioł2023-04-13 09:25:42
47Modyfikacja stronyAlicja Macioł2024-01-04 11:34:56
48Modyfikacja stronyAlicja Macioł2024-03-27 11:52:11
49Modyfikacja stronyAlicja Macioł2024-03-27 11:52:14
50Modyfikacja stronyAlicja Macioł2024-03-27 11:53:17
51Modyfikacja stronyAlicja Macioł2024-03-27 11:53:19