Żłobki Miejskie

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

Protokół z kontroli PPIS z dnia 21.05.2024 - oddział IV, ul. Kozielska 71

Protokół z kontroli PPIS z dnia 21.05.2024 - oddział IV, ul. Kozielska 71

Protokół z kontroli PPIS z dnia 25.02.2024 - oddział II ul. Mewy 34

Protokół z kontroli PPIS z dnia 25.02.2024 - oddział II ul. Mewy 34

Protokół z kontroli PPIS z dnia 16.02.2024 - oddział I, ul. Berbeckiego 10

Protokół z kontroli PPIS z dnia 16.02.2024 - oddział I, ul. Berbeckiego 10

Protokół z kontroli PPIS z dnia 10.10.2023 - oddział III, ul. Żeromskiego 26a

Protokół z kontroli PPIS z dnia 10.10.2023 - oddział III, ul. Żeromskiego 26a

Protokół z kontroli PPIS z dnia 27.04.2023 - oddział IV, ul. Kozielska 71

Protokół z kontroli PPIS z dnia 27.04.2023 - oddział IV, ul. Kozielska 71

Protokół z kontroli PPIS z dnia 13.04.2023 - oddział III, ul. Żeromskiego 26a

Protokół z kontroli PPIS z dnia 13.04.2023 - oddział III, ul. Żeromskiego 26a

Protokół z kontroli PPIS z dnia 21.04.2023 - oddział I, ul. Berbeckiego 10

Protokół z kontroli PPIS z dnia 21.04.2023 - oddział I, ul. Berbeckiego 10

Protokół z kontroli PPIS z dnia 20.04.2023 - oddział II, ul. Mewy 34

Protokół z kontroli PPIS z dnia 20.04.2023 - oddział II, ul. Mewy 34

Protokół kontroli sprawdzającej z dnia 13.04.2023 r. oddział IV

Protokół kontroli sprawdzającej z dnia 13.04.2023 r. oddział IV

Protokół z drugiej kontroli PPiS z dnia 03.03.2023 - oddział II, ul. Mewy 34

Protokół z kontroli PPiS z dnia 03.03.2023 - oddział II, ul. Mewy 34

Protokół z kontroli PPiS z dnia 03.03.2023 - oddział IV, ul. Kozielska 71

Protokół z kontroli PPiS z dnia 03.03.2023 - oddział IV, ul. Kozielska 71

Protokół z kontroli PPiS z dnia 03.03.2023 - oddział II, ul. Mewy 34

Protokół z kontroli PPiS z dnia 03.03.2023 - oddział II, ul. Mewy 34

 

Protokół kontroli sanitarnej oddział I Żłobków Miejskich przy ul. Berbeckiego 10

Protokół kontroli sanitarnej oddział I Żłobków Miejskich przy ul. Berbeckiego 10

Protokół z kontroli PPiS 04.03.2022; oddział II Żłobków Miejskich, ul. Mewy 34

Protokół z kontroli PPiS 04.03.2022; oddział II Żłobków Miejskich, ul. Mewy 34

Protokół z kontroli PPiS 07.03.2022; oddział I Żłobków Miejskich, ul. Berbeckiego 10

Protokół z kontroli PPiS 07.03.2022; oddział I Żłobków Miejskich, ul. Berbeckiego 10

Protokół z kontroli PPiS 08.03.2022 oddział IV Żłobków Miejskich, ul. Kozielska 71

Protokół z kontroli

Kontrola PPiS Oddział III 23.07.2021

Protokół pokontrolny

Kontrola PPiS Oddział I 20.07.2021

Protokół z kontroli

Kontrola PPiS 07.06.2021

Kontrola PPiS

Kontrola PPIS 07.05.2021

Protokół pokontrolny

Kontrola PPiS 23.09.2020 Oddział IV

Protokół kontroli

Kontrola PPiS 21.09.2020 Oddział I

Protokół kontroli

Kontrola PPiS 14.09.2020 Oddział III

Protokół kontroli

Kontrola PPiS 09.04.2019 Oddział IV

Protokół kontroli

Kontrola PPiS 14.02.2019 Oddział III

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPiS 12.09.2019 Oddział I

Protokół pokontrolny

Kontrola PPiS 24.05.2019 Oddział I

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział IV 2018

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział III 2018

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział II 2018

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział I 2018

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział IV 2017

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział III 2017

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział II 2017

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział I 2017

Protokół kontroli sanitarnej

2 Kontrola PPIS Oddział I 2016

Protokół kontroli sanitarnej

2 Kontrola PPIS Oddział IV 2016

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział II 2016

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział IV 2016

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział I 2016

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział III 2016

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział IV 2015

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział II 2015

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział I 2015

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PSP Oddział II 2015

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji.

Kontrola PSP Oddział III 2015

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.

Kontrola PPIS Oddział IV 2015

Protokół kontroli sanitarnej

2 Kontrola PPIS Oddział III 2014

Protokół kontroli sanitarnej

3 Kontrola PPIS Oddział IV 2014

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola Państwowa Inspekcja Pracy 2014

Protokół kontroli

2 Kontrola PPIS Oddział IV 2014

Protokół kontroli sanitarnej

3 Kontrola PPIS Oddział II 2014

Protokół kontroli sanitarnej

2 Kontrola PPIS Oddział I 2014

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział III 2014

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział II 2014

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PSP Oddział II 2014

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Kontrola PSP Oddział IV 2014

Kontrola przestrzegania przepisów pożarowych

Kontrola PSP Oddział I 2014

Ocena zgodności wykonania objektu budowlanego z projektem budowlanym

Kontrola PPIS Oddział I 2014

Protokół kontroli sanitarnej

1 Kontrola PPIS Oddział IV- 2014

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola Państwowej Straży Pożarnej Oddział III 2013

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Kontrola Państwowej Straży Pożarnej Oddział I 2013

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

2 Kontrola PPIS Oddział IV- 2013

2 Protokół kontroli sanitarnej

1 Kontrola PPIS Oddział IV- 2013

1 Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział II- 2013

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola PPIS Oddział I- 2013

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 2013r.- kontrola 1

Protokół pokontrlony

Kontrola Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 2012

Protokół z kontroli

Kontrola Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego 2007 r.

Protokół pokontrolny

Kontrola Urząd Miasta 2009 r.

Protokół pokontrolny