Żłobki Miejskie

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zakres działania

Zakres działania

Celem Żłobków Miejskich jest zapewnienie opieki dzieciom, których rodzice lub opiekunowie prawni lub inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, zdecydują się powierzyć Żłobkom opiekę nad tymi dziećmi.
Do podstawowych zadań Żłobków Miejskich należy:
1) zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
4) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka,
5) zapewnienie dziecku racjonalnego żywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe, uwzględniającego indywidualne zalecenia lekarskie,
6) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,
7) promocja zdrowia, wyrabianie u dziecka nawyków higieny osobistej,
8) zagwarantowanie dziecku odpoczynku,
9) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, ciepłej i serdecznej atmosfery.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacj꯳obki Miejskie
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAlicja Macioł
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:34:01
Informację wprowadził do BIPAlicja Macioł
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:34:01
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 08:34:17
2Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 09:55:43
3Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 09:56:54